Polis, polis… Att översätta brittiska polistitlar

Så har jag under en lång tid i programmet valt att kalla en viss Chief Superintendent för intendent när plötsligt en  Superintendent med lägre rang gör entré på polisstationen. Okej, då får Chief Superintendent, den förre intendenten, blir överintendent så att Superintendent kan ta plats som intendent. Intendent förresten… Är det en polisintendent eller kriminalintendent? Och är inte en Superintendent rätt och slätt en poliskommissarie? Åh nej, strax efter hinner en Police Commissioner som har högre rang dyka upp i handlingen också. Jag ger upp. Både intendent och överintendent är redan tagna, finns det en högre rang att ta till? Hoppas, hoppas. Jaaa, polisöverintendent! Eller är det rentav en polismästare?

Hur ska alla dessa polistitlar rymmas på mina två fjuttiga rader i bild? Det blir ju ingen plats över för mördarna. Till råga på allt är det inte samma system i USA och Storbritannien. När knallade det omkring en sheriff på engelska landsbygden senast?

Jag ska försöka reda upp denna röra av kommissarier och inspektörer, polisassistenter och kriminalassistenter. Det kan vara intressant och till hjälp för dig som diggar deckare både i bokform och på tv där det ju kryllar av dem.

En grundläggande skillnad görs mellan kriminalare som utreder brott och bedriver spaning och uniformerad polis som tillhör ordningspolisen. På engelska läggs detective respektive police till titeln, och det kan sättas både före och efter själva rangen beroende på om det är i Storbritannien eller USA. Eftersom deckare handlar om våldsbrott snarare än om felparkeringar kan vi utgå från att de flesta karaktärer tillhör kriminalpolisen, de är alltså detectives och tillhör Criminal Investigation Department (CID)Kriminalpolisen. Med den utgångspunkten kan man ofta utelämna ordet detective. Det i sin tur verkar öka förvirringen då det helt plötsligt kan finnas både en poliskommissarie och en kriminalkommissarie som båda kallas kommissarie.

Och vad stöter vi då på för kriminalare? I Storbritannien är de vanligaste:

Detective (Chief) Inspector (DI, DCI). Kriminalkommissarie.

Exempel: DI Frost och DCI Barnaby.

Detective Sergeant (DS). Kriminalinspektör.

Exempel: DS Ben Jones i Midsomer Murders. Ben Jones steg för övrigt i grad från DC till DS 2006.

Detective Constable (DC). Kriminalassistent.

Kommissarie Clouseau

Alla kända Inspectors kallas för kommissarier på svenska.

You may rest assured that there’s trouble, because Inspector Clouseau is on the case… That’s the trouble.

Sista ordet är inte sagt.

Här finns Polisens svensk-engelska ordlista. Omfattande och användbar, men inget att parallelläsa till favoritdeckaren.