Varför sötsur och inte sursöt?

I Språket på Sveriges Radios P1 dök det upp en fråga som rörde en reklamtext. I den talades det om en 10 mm tunn bok. Kan en bok vara 10 mm tunn? Säger man inte att den är 10 mm tjock, trots att den är jättetunn?

Det är ett exempel som pekar på att vissa ord är markerade och andra omarkerade. Det omarkerade ordet är det ”vanliga”. Väljer man det markerade ordet däremot så sticker det ut – och då kan det antingen låta fel eller skapa en effekt som i frasen ovan.

~~~

Här är tre exempel på ordpar med förhållandet omarkerad-markerad. Varför säger man…

Tjock-smal:

Hur tjockt är ett hårstrå? (Smalt!)

Lång-kort:

Bikolibrin är 5 cm lång. (En kort kolibri?)

Mycket-lite:

Hur mycket snö ligger kvar i maj? (Lite!)

Det skulle vara intressant att undersöka om den markerade formen skiljer sig mellan olika språk…

~~~

Jag ger mig på en annan typ av ordpar istället, de som kallas binomial freeze. En definition på denna typ av ordkollokation kan vara:

”två eller flera lexikala element som tillhör samma kategori och som samordnas av en konjugation, och där endast en ordning är möjlig (skrapa och vinn) eller åtminstone föredras (kropp och själ, salt och peppar)”

Så här kan sådana kollokationer se ut på svenska, italienska och engelska.

Om ett språks ordning avviker från de andra två är det kursiverat (italienskan i de allra flesta fallen).

kropp och själ anima e corpo body and soul
fram och tillbaka avanti e indietro back and forth
puss och kram baci e abbracci hugs and kisses
Svart-vitt bianco e nero black and white
katt och hund cani e gatti cats and dogs
tillgång och efterfrågan domanda e offerta supply and demand
hammare och skära falce e martello hammer and sickle
hönan eller ägget l’uovo o la gallina the chicken or the egg
död eller levande vivo o morto dead or alive
Romeo och Julia Giulietta e Romeo Romeo and Juliet
sötsur agrodolce sweet and sour

Och här kommer två ynka exempel på när ordningen överensstämmer:

läsa och skriva leggere e scrivere read and write
skinn och ben pelle e ossa skin and bone(s)

~~~

Mer läsning om den saken här. Och en uppsats om motsatsord här.

E ringrazio terminologia etc. per l’ispirazione!

Söndagsskolan: vägar

Här kommer den åttonde delen i en serie inlägg om vackra, roliga och finurliga uttryck som gör ditt språk just vackrare, roligare och finurligare.

~~~

Svenska synonymer till ordet väg är enligt http://www.synonymer.se följande:

1 gata, förbindelse, vägförbindelse, led, trafikled, körbana, stråk, stråt, stig, gång; bana, lopp; sträcka, distans 2 kurs, rutt, kosa, riktning, färd, resa, vandring 3 sätt, medel, metod, utväg 4 hänseende, avseende, stil, fråga 5 bana väg för skapa förutsättningar för, underlätta för, hjälpa fram; stå i vägen hindra, skymma; vara på god väg ha goda utsikter

I listan förekommer tre väg-uttryck:

Bana väg för, stå i vägen och vara på god väg.  I alla tre uttrycken har den bokstavliga vägen ynglat av sig till en bildlig väg som kan göras mer framkomlig eller blockeras och som kan leda rätt.

På engelska: pave the way, stand in somebody’s way och be on the right road. På italienska: spianare la strada, tagliare la strada a qualcuno och essere sulla buona strada. Det är snudd på identiska bilder på svenska, engelska och italienska.

Där det finns vägar finns det ord för vägar. Vägen är förbindelsen mellan platser, ett sätt att ta sig till målet. Vips betyder väg sätt och möjlighet.

Gammal som... gökuret

En väg kan också ses som en tidslinje, där down the road, längre ner på gatan, beteckar framtiden. På svenska står gatan för det som hängt med länge – gammal som gatan. På engelska är det däremot kullarna som står för det antika – old as the hills. Och på italienska är ”il cucco” äldst, om det är göken eller refererar till profeten Abacucco är oklart. Vecchio come il cucco.

~~~

Fler gator, gränder, stigar och alléer:

När något är precis som på din gata, right up your alley så är det helt i din smak eller något som du känner till väl.

Återvändsgränd är en ”blind” gränd, en gränd utan öppningar,  på italienska Vicolo cieco och blind alley på engelska.

The beaten track kan man följa eller avvika från – on/off the beaten track. Du följer den upptrampade stigen och kör i gamla hjulspår (eller inte). Seguire/lasciare il sentiero battuto på italienska.

Och att vandra längs skymningens allé på italienska, essere sul viale del tramonto, betyder att man är på god väg mot sämre tider (!). Jisses, hur kan något så vackert betyder något så deppigt?

~~~

Det finns många vägar för att nå ett visst må, för alla vägar bär till Rom. Tutte le strade conducono a Roma. All roads lead to Rome.

En mer bister syn på mål och hur man uppnår dem är vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser.

~~~

Passa på att använda ett eller två av dessa uttryck i veckan!

~~~

Seriens tidigare inlägg som handlar om väderuttryck, uttryck med bröd, siffror, växter, färger, namn och med religiöst tema finns här.

Källor:  Norstedt italienska idiombok (Norstedt, 1998),  http://www.ord.se, thefreedictionary.com, http://www.garzantilinguistica.it

Söndagsskolan: namn

Här kommer den sjunde delen i en serie inlägg om vackra, roliga och finurliga uttryck som gör ditt språk just vackrare, roligare och finurligare.

~~~

Ta sin mats ur skolan. Spela allan. En medelsvensson. Bollkalle. Viktigpetter. Jag undrar om Mats, Allan, Svensson, Kalle och alla andra som får stå modell i uttrycken finns på andra språk.

~~~

Många uttryck kommer från bibeln och från myter och sagor: Judaskyss, bacio di giuda, Judas kiss om en skenbart vänskaplig handling som egentligen är ett svek. Vara en adonis, essere un Adone, to be an Adonis om en bildskön man.

Bibliska uttryck och andra uttryck hämtade från gemensamma kulturella källor är ofta lika eller nästan lika på svenska, engelska och italienska. Ytterligare exempel är:

Akilleshäl, tallone d’Achille, Achilles’ heel (en svag punkt).

Sisyfosarbete, fatica di Sisifo, sisyphean task (ett arbete som aldrig tar slut).

Pyrrusseger, vittoria di Pirro, pyrrhic victory (en dyrköpt seger med stora egna förluster).

Öppna pandoras ask, aprire il vaso di Pandora, to open Pandora’s box (sprida stor olycka). Ask och box är felöversättningar av grekiskans πιθος pithos, det handlar om en stor urna eller amfora. Men man redigerar inte bevingade uttryck.

Damoklessvärd, spada di Damocle, sword of Damocles (en överhängade fara). Själva definitionen överhängande faran kommer från myten om Damokles och det skarpslipade svärdet som bokstavligen hängde över stackarn).

Sommaradonis. Släktet Adonis är uppkallat efter Adonis som förvandlades till en blomma av Afrodite.

Till skillnad från egennamn som skrivs med inledande stor bokstav så skrivs namnen i (de svenska) uttrycken med gemener för att markera att de tappat sin funktion som egennamn. När det handlar om varumärken talar om degenerering. Det specifika namnet har dött och blivit allmängods.

~~~

Vår kalle, petter och allan kan bli Jack på engelska:

Jack-the-lad är en skrytmåns, Jack-in-office en viktigpetter och spela allan skulle kunna bli I’m-all-right Jack attitude.

Jack-o’-lantern är lyktgubben. Jack Frost är vår Kung Bore, frosten personifierad. Jack-in-the-box är gubben i lådan. Jack Ketch är bödeln. (mer…)

Bisvärmar, fiskstim och andra flockdjur

Människor kan utgöra en grupp, en klunga, en hop, ett gäng, en skara och därtill fler mer specifika grupperingar.

När man pratar om djur avgör djurarten vad kollektivet ska heta: skock, hjord, svärm, flock, stim eller kanske hord.

~~~

Pride – om större djur. Pride of lions (lejonflock). Pride of peacocks (påfågelflock).

Flock – om mindre djur. Flock of birds (fågelflock). Flock of sheep (fårhjord).

Swarm – om små djur i stor mängd. Swarm of bees, mosquitos (bisvärm, myggsvärm).

School – om vattenlevande små djur. School of fish (fiskstim).

Pod – om en mindre samling vattenlevande djur. Pod of seals, dolphins, whales (en flock sälar, delfiner, valar).

Parcel – om en mindre samling mindre delikata djur. Parcel of hogs (en svinhjord). Parcel of rogues (en flock vilddjur).

Pack Pack of wolves (en vargflock). A pack of dogs (ett koppel/släpp hundar). Även, a pack of thieves.

~~~

Andra ord är mer specifika och gäller främst en art, ofta fåglar. Frågan är om det inte handlar om benämningar hämtade från poesi och litteratur som sedan blivit en del av det allmänna språkbruket?

Gaggle of geese (gåsflock).

Parliament of rooks (råkflock).

Exaltation of larks (lärkflock).

Murmuration of starlings (starflock).

Råka utan parlament

Dessa två morbida kollektiv kanske speglar synen på korpar och kråkor:

Unkindness of ravens (korpflock),

Murder of crows (kråkflock).

~~~

Här finns en uttömmande lista som ger svar på hur man benämner olika kollektiv. Vad säger man om ett kollektiv hackspettar? Valrossar? Gravänder? Maneter?

Här är Wikipedias artikel om hur man benämner fågelkollektiv på engelska – både allmänt spridda och mer poetiska.

Och här finns en mer humoristisk samling kollektiv.

~~~

Eller varför inte läsa James ”Inside the Actors Studio” Liptons bok An Exaltation of Larks?

Gaggle of geese – gåsflock

Transkreativ översättning

Transcreation var ett okänt ord för mig i översättarsammanhang tills jag läste om det på World Wide Words. Transcreation kommer från engelskans translation + creation.

Transkreation innebär att  sätta fokus på att budskapet framställs på ett målspråksanpassat sätt när man översätter. Med andra ord, återskapa textens kreativa kärna och dess genomslagskraft i översättningen. Det är en sorts kulturell översättning, en anpassning eller lokalisering.

~~~

Innebär inte all översättning mellan två språk också en kulturell översättning?

Förvisso, men vissa texter måste översättas mycket källspråkstroget, till exempel juridiska handlingar. Då ligger översättningen nära avsändarkulturen och graden av kulturell anpassning är liten.

I andra texter, till exempel reklamtexter, är det viktigare att budskapet går fram än att följa originalet till punkt och pricka. Sådana översättningar närmar sig mottagarens kultur och kan kallas transkreation. Om du ser översatt reklam och tycker att den är obegriplig kan det bero på att man inte lyckats hitta en passande form för budskapet på svenska.

Jag förvånas inte av att endast få sex meningsfulla träffar när jag söker på transkreation på svenska google. Det låter inte så roligt. Kanske behöver transcreation transkreeras i stället för att bara översättas rakt av?

~~~

P.S. Söndagsskolan är tillbaka nästa vecka.

Söndagsskolan: växter

Här kommer den femte delen i en serie inlägg om vackra, roliga och finurliga uttryck som gör ditt språk just vackrare, roligare och finurligare.

~~~

Frukt, blommor, grönsaker och all annan sorts växtlighet kan med sin enorma form- ock smakvariation symbolisera det mesta i livet. Från det vackra och söta till det fula och ruttna.

Äpplet är en symbolladdad frukt. En felöversättning i Bibeln eller ej, men i Första Mosebok blir äpplet utpekat som den förbjudna frukten som till slut får Adam och Eva förvisade från Edens lustgård. Vi har uttrycket förbjuden frukt smakar bäst som är snäppet elegantare på italienska: frutto proibito, frutto saporito.

Ett äpple orsakade det trojanska kriget och Snövit dåsade till ordentligt när hon tog en tugga av häxans förgiftade äpple (men det ordnade sig ju till slut). Vi har de negativa uttrycket att vara a bad apple eller a rotten apple – en person med dåligt inflytande.

Till äpplets försvar kommer här ett par positiva äppeluttryck. Att vara någons ögonsten är att vara the apple of one’s eye. Och om något är i apple-pie order så kan du lita på att det är i perfekt ordning (mer…)

Naturlig dialog

När man översätter dialog är medvetenhet om att det finns olika språkregister A och O. Olika register skiljer sig ifrån varandra.

Det finns formellt språk, ungdomsspråk, fackspråk, poetiskt språk, slang, politiskt språk, retoriskt språk, gammalmodigt språk, humoristiskt språk och oändligt mycket mer. En läkare använder (förhoppningsvis) inte samma ord och stil när hon pratar med sin patient som i ett samtal med en läkarkollega. En politiker talar inte på samma sätt inför publik som med sina barn.

~~~

Det kan finnas flera innehållsmässigt korrekta översättningar av ett ord, men alla passar inte in i ett visst sammanhang även om orddefinitionen är den rätta. När jag översätter film lär jag känna rollkaraktärerna, och det faller sig naturligt att en äldre person kom i samspråk med medan en yngre började snacka med.

Med förlov sagt, mu.

Ett typiskt exempel på korrekt men onaturligt översatt dialog är när with all due respect, som verkar föregå alla typer av förolämpningar i amerikanska tv-serier, blir med förlov sagt på svenska. Inte många gangstrar skulle säga: ”Med förlov sagt, pysen, men stålarna tillhör mig.”

~~~

Kanske är det så att svenskan inte bara erbjuder en standardfras som motsvarar with all due respect, utan flera, beroende på vem talaren är. För det man i grund och botten gör är att meddela att man om någon sekund tänker uttrycka sin personliga åsikt som man anar att åhöraren inte håller med om.

Onödig engelska

Språkrådets webbplats innehåller en utmärkt sida som heter Onödig engelska. Det är inte vackert att titta på, men innehållet är användbart.

Jag tror inte att engelskan kommer att ersätta det svenska språket. Jag ger mig heller inte in i den diskussionen här, utan tipsar helt enkelt om Onödig engelska för att den är rolig och användbar. För visst är det skojigare att säga rullbräda än skateboard?

Skateboard förbjudet

Onödig engelska består av en lista med engelska ord som vi använder när vi talar svenska. Vi bakar in dem så naturligt att det knappt märks. Jag ska på aerobics ikväll. Vi hade en workshop på konferensen och därefter teambuilding. Jag är freelance. Försäkringspengarna kommer från en whiplashskada.

För varje engelskt ord finns förslag på svenska ord som man kan använda i stället. Whiplash och freelance är faktiskt onödig engelska, onödig  för att man inte tillför något genom att säga whiplash istället för pisksnärt.

Jag känner mig inte helt bekväm med att skriva aerobik, en smula bekvämare med arbetsseminarium och helt avslappnad med frilans och pisksnärtsskada. Vissa ord är framför allt stavningsanpassningar för att de engelska lånorden ska kunna böjas enligt svenska språkregler.

Varför inte reclaima rullbräda, släppfest och terrängcykel redan i dag?

Här finns Språkrådets sida Onödig engelska.

Söndagsskolan: religion

Här kommer den fjärde delen i en serie inlägg om vackra, roliga och finurliga uttryck som gör ditt språk just vackrare, roligare och finurligare.

~~~

Snart är det påsk. Oavsett om det betyder en sväng till kyrkan, äggjakt eller bara sköna, lediga dagar så är den välkommen.

Jag passar på att åka till Neapel där påsk firas som en viktig religiös högtid, dock inget som jag kommer att delta i. Men jag började fundera på uttryck med religiöst tema.

~~~

Engelska uttryck i denna kategori finns inte i överflöd. En djävul här och ett helvete där.

Between the devil and the deep blue sea, mellan djävulen och det bråddjupa havet, är som mellan pest och kolera, eller tra Scilla e Cariddi (mellan Skylla och Karybdis). Två föga lockande alternativ. Men frågar ni mig skulle jag alla gånger välja havet och kolera framför djävulen och pest.

When hell freezes over, när helvetet bottenfryser, blir på italienska när åsnor flyger, quando voleranno gli asini. Inget av sakerna förväntas hända. Att röra upp himmel och jord göra man på svenska, to raise hell på engelska.

Många maträtter innehåller devil för att markera att det är kryddstarkt – devilled – eller kanske syndigt gott. Devils-on-horseback är baconrullader fyllda med katrinplommon och devil’s food cake ett slags chokladkaka.

~~~

På italienska däremot genomsyrar religiösa referenser språket i stort och i smått.

Stare come un papa – att må som en påve gör man på italienska medan man mår som en prins på svenska. Påvarna förmodas alltså leva ett gott och långt liv. A ogni morte di papa, varje gång en påve dör, innebär nämligen mycket sällan!

~~~

Den som inte är Guds bästa barn är inte ens ett helgons skenben. Non essere uno stinco di santo.

Och när man inte vet till vilket helgon man ska vända sig till vet man varken ut eller in – non saper più a che santo rivolgersi.

Helgon är uppenbarligen bra att be om hjälp, för har man sina helgon i paradiset så kan man räkna med hjälp från inflytelserika kontakter, vilket är betydelsen av aver dei santi in paradiso.

Här finns en stor sökbar databas över tusentals helgon som jag har använt en hel del i mitt arbete. Och från en Romresa fick jag med mig det fina illustrerade helgonlexikonet på bilden!

~~~

Från den ljusa sidan till den mörka. Djävulen finns med i många symboliska uttryck. (mer…)

Söndagsskolan: kroppen

Här kommer den fjärde delen i en serie inlägg om vackra, roliga och finurliga uttryck som gör ditt språk just vackrare, roligare och finurligare.

~~~

Vad ligger närmare till hands än den egna kroppen när man vill uttrycka något som de flesta ska kunna relatera till? Det finns oerhört många kroppsuttryck, så denna gång begränsar jag mig till italienska. Och för ordningens skull börjar jag uppifrån.

På svenska är en ärthjärna någon med väldigt liten hjärna, vilket skulle symbolisera begränsad intelligens. På italienska har de ointelligenta sin hjärna i skorna – avere il cervello nelle scarpe.

Och det man inte har i huvudet får man ha i benen säger vi både på svenska och på italienska – chi non ha cervello abbia gambe. Den som däremot har intelligens får pressa sin hjärna – spremersi il cervello – ja alltså, gnugga geniknölarna.

Man har huvudet i det blå, eller bland molnen även på italienska – la testa fra le nuvole. Men att ha la testa nel sacco är de ensamma om. Att ha huvudet i säcken är lite som att ha hjärnan i skorna.

~~~

Mustasch från Tatty Devine

Något som man ger blanka sjuttsingen i rör en inte i ryggen. På italienska blir ryggen en mustasch. Mi fa un baffo! Och när något är långtråkigt – kanske en leda lika lång som ett skägg – säger man: Vilket skägg! Che barba! Behåring kan också stå för kraft. När man lär någon en läxa och använder hårdhandskarna ger man personen av både skägg och hår – servire qualcuno di barba e capelli.

~~~

Har man lovat att bevara en hemlighet så syr man ihop munnen cucirsi la bocca – och håller tand för tunga. Den som har lämnat tungan hemma säger såklart inte ett knyst, speciellt inte på italienska – aver lasciato la lingua a casa. Står man där med torr mun – restare a bocca asciutta – så har man blivit snuvad på konfekten och är (därmed) mållös. Står man där med bitter smak i munnen så är man följaktligen bitter och besviken – rimanere a bocca amara.

Gör man något med sammanbitna tändera denti stretti – så är det motvilligt. Och har man långa tänder – denti lunghi – så är man girig

~~~

Att halsa är en tydlig bild på svenska, på italienska uttrycker man det på samma sätt, bere a collo. Man kan inte bara halsa utan även höfta, det vill säga improvisera. På italienska så improviserar man inte med höften utan med armen – a braccio.

Därmed lämnar vi överkroppen och beger oss snabbt mot de nedre regionerna(mer…)