EU-översättarnas 21 bästa tips

Om du är översättare eller skribent så har Europeiska kommissionen 21 bra länkar att bjuda på.

Här finns denna lilla guldgruva för svenska – och tjugotvå liknande sidor finns för EU:s övriga officiella språk.

Det är förresten kommissionens egna översättare som har gjort länkurvalet. Och det är verkligen ett urval relevanta pålitliga källor, inte ännu en oändligt lång länklista. Man serveras både samhällsinformation och skrivhjälp (i form av ordlistor, terminologidatabaser och språkvårdsregler).

Ett ytterst relevant fynd i listan är Europeiska kommissionens egen publikation Skriva klarspråk. Det är en liten skrift med konkreta klarspråkstips som finns på och för alla EU-språk.

Mot slutet av skriften, på sidan 11 närmare bestämt, diskuteras ett problem som ofta drar ner kvaliteten på en översättning. Kanske rentav det som stör och förstör mest.

Det handlar om när källspråket lyser igenom i översättningen. Det kan bero på en onaturlig ordföljd, ordval eller kulturella faktorer som tilltal (formellt eller informellt?) som ligger närmare källspråket än målspråket.

Falska vänner kan vara boven när ett ordval ekar av källspråket och därför får texten av låta onaturlig eller skapar missuppfattningar.

Här kommer några falska vänner som Europeiska kommissionen hjälper oss att genomskåda. Det är engelska ord som inte betyder samma sak på svenska, trots att orden påminner om varandra:

ACTUAL betyder FAKTISK och inte AKTUELL (=CURRENT, TOPICAL)
BILLION betyder MILJARD och inte BILJON (=TRILLION)*
TO BE ENGAGED IN betyder SYSSLA MED, DELTA I och inte VARA ENGAGERAD I (=TO BE COMMITTED TO)
TO CONTROL betyder STYRA, BEGRÄNSA och inte KONTROLLERA (=TO CHECK)
EVENTUAL betyder SLUTLIG och inte EVENTUELL (=ANY)
PHYSICIAN betyder LÄKARE och inte FYSIKER (=PHYSICIST)

EU-kommissionen har dessutom en mer riktad resurssida, som är tänkt att användas av frilansöversättare knutna till dem. Den bjuder på dels specifik information om EU:s olika organ, lagstiftning, officiella dokument och avtal, dels mallar och språkliga riktlinjer för hur de vill ha sina översättningar.

Här finns den sidan.

Läs om falska vänner i mina tidigare inlägg :

Smeknamn, Idiom, Falska vänner i West Wing

Smeknamn

Efter att ha tillbringat en vecka i il bel paese med barn så har ordförrådet berikats på just det området. Det verkar finnas ett obegränsat antal benämningar på barn på italienska.

Den gamla damen i frukostsalen på hotellet använde ett nytt ord varje morgon när hon hälsade på sonen. Bambolotto! Amore! Giovanotto! Mascalzone! Mascalzonello! Giovanottino! Giovanotello! Tesoro mio! Tesorino! Tesoruccio!

Många av dessa ord har samma kärna men avleds med olika suffix för att markera betydelsenyanser eller för att skapa helt nya ord. På italienska är det avledningar av typen vezzeggiativo som bildar kärleksfulla smeknamn. Receptet ser ut som följer:

1. Välj ett ord. Jag väljer tesoro (skatt).

2. Haka på ett suffix som uttrycker litenhet, till exempel  -ino, -uccio eller -etto. Tesorino, lilla skatt. Tesoruccio mio, min lilla skatt.

Tesoretto däremot låter inte lika bra. Italienskan ska sjunga, och att upprepa samma betonade vokal i ordets stam (tesoro) och avledning (etto) undviks.

~~~

Jag slutar aldrig att roas av idiom, heller inte av falska vänner i språket. Vissa smeknamn är ”falska avledningar”, de är alltså inte avledningar av ett grundord även om de ser ut så till formen:

tacchino (kalkon) – inte diminutiv av tacco (klack)
bottone (knapp) – inte augmentativ av botto (smäll)
mattone (tegelsten) – inte augmentativ av matto (galning)
focaccia – inte pejorativ av foca (säl)
occhiello (knapphål) – inte diminutiv av occhio (öga)
burrone (ravin) – inte augmentativ av burro (smör)
colletto (krage) – inte diminutiv av collo (hals)
collina (kulle) inte diminutivav colla (lim)
limone – (citron) inte augmentativ av lima (fil)
cerotto (plåster) – inte augmentativ avcero (stearinljus)

Är det inte en fin metafor med knapphålet som skjortans öga?

Diminutiv är alltså förminskningsformen, augmentativ är förstoringsformen och pejorativ är den nedsättande avledningsformen.

Och man kan koka ihop olika suffix för en helt nya soppa. Skumgummisockerkakan som Italien översvämmas av till jul, panettone, skulle enligt receptet bli ett litet (-etto) stort (-one) bröd (pane).

~~~

Kan svenskan jämföra sig med italienskan på något plan i fråga om produktivitet, möjligheten att skapa nya ord ur redan befintliga ord? Alla italienska smeknamn för barn måste ju gå att översätta på ett någorlunda rättvist sätt.

Suffixet -is verkar fylla samma funktion som italienskans många avledningssuffix. Här finns Gunlög Josefssons uppsats Tjänis, knäppis och brallis; om suffixet -is i modern svenska. En intressant analys av -is och vad det gör med ord.

Falska vänner i West Wing

Att inleda en diskussion om misslyckade tv-översättningar är som att öppna Pandoras ask.

Så det här är en diskussion om falska vänner, ord och uttryck i olika språk som till utseendet verkar betyda samma sak men i själva verket har olika betydelser. Många exempel på falska vänner finns i de nordiska grannspråken. Det norska ordet anledning betyder inte anledning på svenska utan tillfälle, och rolig på både norska och danska betyder inte rolig utan lugn på svenska. Det som ofta ställer till det är att man tror sig känna till betydelsen och använder därför ordet felaktigt, istället för att slå upp betydelsen som man gör med helt obekanta ord.

Tv-serien West Wings rappa walk-and-talk och inte sällan teknisk-politiska terminologi frestar de falska vännerna att svika översättaren. Även mellan engelskan och andra språk döljer de sig. I avsnitt 39 av serien fick i alla fall jag stifta bekantskap med termen filibuster och filibustra för första gången. En parlamentsledamot håller timslånga tal för att förhala och stoppa ett lagförslag. Allt i hela avsnitt 39 kretsar runt en filibusterande senator som håller presidentens stab i Vita Huset sysselsatt en fredagskväll. Att ett nyckelord skulle vara en falsk vän vill man helt enkelt inte råka ut för. Men det gjorde den italienska översättaren av serien.

Filibuster på engelska.

Filibuster på svenska.

Filibustiere på italienska?

Nej, nej, nej. Hela avsnitt 39 handlar på italienska om en långpratande pirat! Filibustiere på italienska betyder nämligen sjörövare, lite mer precist de som härjade runt Karibien och kallas buckanjärer och ibland flibustiärer på svenska. Alla falska vänner håller varandra i handen.

Jag följde West Wing med svensk undertext. Här finns den som uppmärksammade den italienska dubbningens största kapning! För den som läser italienska finns fler exempel på mindre lyckade direktöversättningar i West Wing på samma plats. Och kommentarerna blir argare och argare.