Idiom

Man kan se vilka sökord bloggbesökarna har använt för att hitta hit. Någon sökte på grus i maskineriet och hittade till Översättarbloggen tack vare ett citat i inlägget Flygande Veteraner där Herta Müllers språk beskrivs med just dessa ord.

Jag tar det som en förevändning att skriva om en favoritspråkföreteelse – idiom.

Varför är idiom så älskvärda? De är lite hemliga och piffar upp språket samtidigt som de kan vålla översättaren en massa problem. Vet man inte betydelsen är det rent omöjligt att knäcka koden genom att gissa. Det är själva kombinationen av ord som utgör betydelsen, inte varje ords betydelse var och för sig. Att det är grus i maskineriet har alltså inget att göra med vare sig grus eller maskineri. Det betyder helt enkelt att det är något som hindrar ett smidigt genomförande av något.

Vilket uttryck skulle man kunna använda på engelska? Jag har fått förslaget a spanner in the works. Och på andra språk?

Bara sand i maskineriet

Elisabeth Gustawsson är fil. dr. i engelska vid Göteborgs universitet och författare till avhandlingen Idioms Unlimited från 2006.

Gustawsson skriver att ungefär hälften av alla engelska idiom kan översättas med ett helt eller delvis likadant idiom på svenska. Engelska och svenska är närbesläktade språk med likartade kulturer och därför är andelen lika idiom så pass hög. Svårare blir det att hitta direkta motsvarigheter mellan obesläktade språk som talas i länder som ligger långt från varandra kulturellt. Då får man översätta till ett idiom som är lexikalt olikt (innehåller andra ord) men har samma innebörd, eller helt enkelt skriva ut betydelsen utan att använda ett idiom.

Ett av mina favoritidiom, som också nämns i avhandlingen (jag tror att det var så jag hittade den), är cut to the chase – bokstavligen kom till saken. Uttrycket kommer från filmens värld där biljakten (the chase) antas vara det mest spännande partiet och det man helst vill se. Så, spola fram till the chase och skippa allt tråkigt före. Min syster hävdar att hon ler i mjugg varje gång hon tänker på det italienska uttrycket essere culo e camicia (vara stjärt och skjorta) som motsvaras av svenskans vara som ler och långhalm – några som alltid hänger ihop. Det är idiomens etymologi och bilderna de framkallar som roar.

(mer…)