Så klarar du högskoleprovet *

Att vara en fena på allmän ordkunskap och ords ursprung är en genväg till ett bra resultat på högskoleprovets del ORD. Det fungerar även som en inbyggd ordkompass när man läser eller översätter engelska och italienska som jag gör.

I årets högskoleprovs orddel skulle åtminstone definitionen av följande ord vara självklara om man bara kände till etymologin:

4. eventualitet

A. antagande

B. konsekvens

C. tillställning

D. avslutning

E. möjlighet

Etymologi: avledn. av lat. even­tus, utgång, påföljd, verbalsubstantiv till evenire, utfalla, av­löpa, hända


9. tempus

A. tidsform

B. ordklass

C. meningsbyggnad

D.  grundform

E. satsdel

Etymologi: av lat. tempus tid


17. korpulent

A. fetlagd

B. generös

C. högdragen

D. förfinad

E. pratglad

Etymologi: av lat. corpulentus, till corpus. Corpus betyder ”kropp”.


20. hematologi

A. läran om minnet

B. läran om jordrörelser

C. läran om dofter

D. läran om blodet

E. läran om örter

Etymologi: av gr. αἱματο, ssgsled till αἷμα, blod.


21. spatiös

A. mystisk

B. rymlig

C. rofylld

D. dyrbar

E. fyllig

Etymologi: av lat. spatlosus , avledn. av SPATIUM. Spatium betyder ”utrymme”, ”rum”, ”plats”.


22. kakofoni

A. missljud

B. lustigheter

C. uppståndelse

D. vansinne

E. orimligheter

Etymologi: av gr. κακοφωνία som betyder missljud.


34. indolens

A. håglöshet

B. munterhet

C. avsky

D. begåvning

E. tvekan

Etymologi: lat. indolentia som betyder fri från smärta, okänslighet.


34. aritmetik

A. symbolvärld

B. taktkänsla

C. räknelära

D. formgivning

E. konstruktionsteknik

Etymologi: af lat. arithmetica, af ἀϱιϑμητική, räknekonst.


Högskoleprovet 2010

Den 23 oktober 2010 hålls nästa tillfälle att skriva högskoleprovet.

  • Här finns ordförståelsetestet från vårens högskoleprov. Och utlovad hjälp av klara av ordförståelsen finns här.
  • Här finns en lista med affix som kan vara användbara i medicinska sammanhang.
  • Här finns det möjlighet att slå upp ord på grekiska och latin (samt arabiska och fornnordiska).

* Iallafall en del, nämligen orddelen.