Bisvärmar, fiskstim och andra flockdjur

Människor kan utgöra en grupp, en klunga, en hop, ett gäng, en skara och därtill fler mer specifika grupperingar.

När man pratar om djur avgör djurarten vad kollektivet ska heta: skock, hjord, svärm, flock, stim eller kanske hord.

~~~

Pride – om större djur. Pride of lions (lejonflock). Pride of peacocks (påfågelflock).

Flock – om mindre djur. Flock of birds (fågelflock). Flock of sheep (fårhjord).

Swarm – om små djur i stor mängd. Swarm of bees, mosquitos (bisvärm, myggsvärm).

School – om vattenlevande små djur. School of fish (fiskstim).

Pod – om en mindre samling vattenlevande djur. Pod of seals, dolphins, whales (en flock sälar, delfiner, valar).

Parcel – om en mindre samling mindre delikata djur. Parcel of hogs (en svinhjord). Parcel of rogues (en flock vilddjur).

Pack Pack of wolves (en vargflock). A pack of dogs (ett koppel/släpp hundar). Även, a pack of thieves.

~~~

Andra ord är mer specifika och gäller främst en art, ofta fåglar. Frågan är om det inte handlar om benämningar hämtade från poesi och litteratur som sedan blivit en del av det allmänna språkbruket?

Gaggle of geese (gåsflock).

Parliament of rooks (råkflock).

Exaltation of larks (lärkflock).

Murmuration of starlings (starflock).

Råka utan parlament

Dessa två morbida kollektiv kanske speglar synen på korpar och kråkor:

Unkindness of ravens (korpflock),

Murder of crows (kråkflock).

~~~

Här finns en uttömmande lista som ger svar på hur man benämner olika kollektiv. Vad säger man om ett kollektiv hackspettar? Valrossar? Gravänder? Maneter?

Här är Wikipedias artikel om hur man benämner fågelkollektiv på engelska – både allmänt spridda och mer poetiska.

Och här finns en mer humoristisk samling kollektiv.

~~~

Eller varför inte läsa James ”Inside the Actors Studio” Liptons bok An Exaltation of Larks?

Gaggle of geese – gåsflock