Att översätta Alperna

För alla som kan räkna till fyra årstider är sommaren definitivt förbi, höst råder och vinter är nästa anhalt. Våren är så långt borta att jag har svårigheter att stava till ”musöron”.

Men jag fick starka vinterkänslor av ett översättningsuppdrag nyligen. Översätta reklamtext för italienska alpskidorter. Jag drabbades hårt av längtan till Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa och Gran Paradiso. Topparna som sticker upp över fyratusen meter.

Men… på svenska säger vi väl Mont Blanc och Matterhorn?

Vilken choklad blir du sugen på när du ser Matterhorn?

Det kan kännas knepigt med ortnamn och hur man ska benämna utländska platser på svenska.

Ska man använda det lokala namnet eller det svenska namnet/den svenska stavningen? Peking eller Beijing? Kanada eller Canada?

I min svenska alpöversättning blev det italienska namnet Monte Bianco till franska Mont Blanc och italienska Cervinio blev till tyska Matterhorn.

Det är så vi oftast hör platserna omnämnas på svenska (och det var ett önskemål från uppdragsgivaren att texten skulle anpassas till svenska läsare).

Översättningen av alptexterna resulterade i svensk-italienska miniordlistor över bland annat olika typer av snö (ja, även italienska har en herrans massa olika namn på snö) och skidliftsvarianter (för många ord för samma konstruktion). Kontakta mig när ni bokar skidresan till Aostadalen!

Jamenprecis!

En tumregel när man översätter utländska ortnamn är: (mer…)