Kvantifiering av verkligheten

Mossorna ökade genom åren. De fick högre procentuell täckningsgrad.

Meningen kommer från en lyssnare som ringde in till Vetenskapsradion Språket i P1 och påpekade att vi kvantifierar verkligheten. Vi ser på den som vore det statistik. Lyssnaren arbetade med sin avhandling i växtekologi när någon gav honom rådet att istället beskriva verkligheten. Mycket riktigt…

Mossorna ökade genom åren. De täckte mer av marken.

För växtekologen var det som en uppenbarelse. Och jag förstår honom. Men det borde vara så självklart att beskriva verkligheten som vi ser den och inte som om vi läste siffror i tabeller och diagram.

Kvantifieringen är vanlig hos politiker och nyhetsreportrar. Och den kloka Språket-lyssnaren nämnde några exempel från dagspressen:

Lägre utsläpp från industrin. Varför inte mindre?

Orderingången var rekordhög. Varför inte rekordstor?

Allt lägre andel studerande går ut med examen. Varför inte färre?

Även om denna kvantifiering av verkligheten inte orsakar missförstånd så är den fjärmande och faktiskt lite otrevlig. Vissa politiker kan inte låta bli att tala om människor som om de vore siffror. De skulle vinna på att vara konkreta och verklighetsnära. Det skulle göra språket mer levande och innehållet lättare att förstå.

Jag upprepar Anna-Lena Ringarps enkla råd i Språket: Beskriv verkligheten!

Programmet sändes den 29 maj i år på Vetenskapsradion Språket i P1.

Annonser