Tänk först och tala sen

”Vanligt folk” blev small people när BP:s styrelseordförande Carl-Henric Svanberg pratade om de som drabbats av oljeläckan i Mexikanska golfen tidigare i veckan.

Small people uppfattades av många som little people – kortväxta eller dvärgar. Svanberg själv hävdar i sin förklaring (ursäkt?) att han pratade om ”den lilla människan”, vanligt folk alltså.

Att det var nedsättande fick Svanberg höra. Jag tycker att det låter som en hemmasnickrad översättning, vilket inte är något försvar. En person i hans position får bara inte kläcka ur sig sånt här. Hans stab eller kollegorna måste väl för bövelen kunna förbereda karln inför viktiga tal?

George Orwells regler för floskelfritt språk

Jag gör ett kliv i sidled och hamnar då hos andra personer som håller tal – politiker.

George Orwell var less på politikersnacket och efterfrågade ett mer konkret språk med färre klyschor och floskler. Något för våra svenska politiker att tänka på nu när valkampanjerna snart drar igång.

But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.

(Om idéer kan förvränga språket, så kan språket likaså förvränga idéerna.)

Så skriver Orwell 1946 i Politics and the English Language.

Regeringsgänget och oppositionsklungan, här presenterar jag George Orwells grundläggande skrivregler för er:

1. Använd inte metaforer, liknelser eller andra bildliga uttryck som ofta förekommer  i tryck.

2. Använd inte ett långt ord om det finns ett kort ord som passar lika bra.

3. Om det är möjligt att stryka ett ord, gör alltid det.

4. Skriv inte i passiv form om du kan skriva i aktiv.

5. Använd inte utländska uttryck, vetenskapliga ord eller fackspråkliga uttryck om det finns en vardaglig svensk motsvarighet.

6. Det är bättre att bryta mot dessa regler än att säga något fullständigt språkvidrigt.

Här finns George Orwells essä Politics and the English Language från vilken skrivreglerna är hämtade.

Fler essäer av Orwell finns att läsa här.

Italienska vaktelskutt i politiken

På samma sätt som samiskans 18 olika grundläggande ord för snö (se Yngve Ryds bok Snö) speglar behovet av att kunna uttrycka olika typer av snö, så speglar italienskans ord för begrepp inom politiken vad det finns behov av att uttrycka i det italienska samhället. Här följer en mini-parlör med några nyckelord. Inget uttryck bör användas i syfte att smickra.

Comu Kommunist.

Fascistone Fascist (nedsättande).

Sinistroide Vänstersympatisör (nedsättande).

Destroide Högersympatisör (nedsättande).

Contapalle Lögnare (vulgärt).

Sdoganare Orwellskt nyspråk – lura. Att det blir tillåtet (av regeringen) att göra något som var helt oacceptabelt tidigare.

Governo ladro Tjuvregering.

Governicchio Oduglig regering som är dömd att misslyckas.

Governo balneare Bokstavligen ”bad(säsongs)regering” – den varar bara sommaren ut.

Salto della quaglia Bokstavligen ”vaktelskutt” (vaktlar tar ett skutt i sidled när de är förföljda). Om personer som byter politiska sympatier titt som tätt. I andra sammanhang än politiska används uttrycket som finska rycket

Peones Parlamentsledamöter utan egentlig makt, status eller övertygelse. De vill helst bara bli omvalda och ses därför ofta göra ”vaktelskutt”. Har ersatts av ordet Berluscones på senare tid.

Ribaltone En politiker som radikalt och snabbt byter åsikt och taktik.

Liknande ordlistor för att diskutera klass, alkohol, mat, vänner, uteliv, pengar, känslor och musik eller ragga och bråka med ett lite mer avslappnat vokabulär finns på BBC:s utmärkta språksida Languages. Läs här för italienska. Finns även på spanska, franska och tyska.