Tolkning vs översättning

Inte sällan får jag höra ”du som är tolk…” Det stämmer inte att jag som översättare även är tolk (eller vice versa). Jag har tolkat och kan tolka, men att tolka och översätta är två olika verksamheter med olika tankeprocesser.

Språket i SR:s P1 bjuder alltid på intressant lyssning. Inte minst tack vare de behagliga programledarna Anna Lena Ringarp och Lars-Gunnar Andersson. Programmet som sändes 10 november i år handlade om tolkyrket, och ett par svenska simultantolkar inom EU berättar om arbetsvillkoren.

Jag roar mig med att lyfta fram olikheterna mellan översättning och tolkning utifrån de intervjuade tolkarnas tankar.

Tolken säger:

Trots att de flesta tolkar vill se talarens mun och kroppsspråk under arbetet så blundar tolkarna ibland för att kunna koncentrera sig bättre när det blir riktigt svårt.

Översättaren säger:

Ja, jag brukar också blunda när det blir för mycket jobb och leveranstiden är i kortaste laget. Vem skulle inte göra det? Men av uppenbara skäl aldrig medan jag skriver. (Jag måste inte se textförfattarens pennrörelser framför mig när jag översätter.)

~~~

Tolken säger:

Talaren som tolkas är inte alltid välartikulerad och det skapar problem eftersom tolken i realtid måste tampas med otydligt uttal och felanvända ord. Den talare som läser innantill går ofta fram i ett rasande tempo medan en som talar fritt är mer levande i sitt språk. Onaturlig ordföljd och oavslutade meningar är andra problem som måste lösas på studs.

Översättaren säger:

En luddig och otydlig text är svårare att översätta, men med tid och tålamod kan man oftast komma till rätta med den. Så länge det finns tid kan man oftast reda upp oklarheter. (mer…)