Undertextning utan urholkning

Att undertexta innebär att översätta talat språk och samtidigt korta ner och redigera det så att översättningen ryms på max två rader à 35-40 tecken.

Men alla språk är inte ”lika långa” i fråga om antal ord och ordlängd. Vissa språk b r e d e r  u t  s i g, medan andra snällt låter sig anpassas till anvisat utrymme.

Jag tänker på exemplet som Fredrik Lindström tog upp i sitt program Svenska dialektmysterier. Ju längre söderut man kommer desto längre ordsammansättningar – längre norrut kortare.  Den svenska enordaren eurovisionsschlagerfestival heter på spanska el festival de la canción de eurovisión. Det är sju ord och skulle uppta en hel rad i rutan – en undertextares mardröm!

När man översätter skriven text blir översättning sällan överraskande mycket längre eller kortare än originalet. Sju sekunders prat däremot ryms inte alltid på två textrader och i sådana fall blir vartenda ordval viktigt.

Från ordmängd till ordlängd.

Begrunda följande och titta sen på ett engelskspråkigt tv-program textat till svenska:

”Kul” är garanterat en vanligare översättning av fun än ”rolig” i undertexterna. ”Kul” tar mycket mindre utrymme i anspråk, tre ynka tecken, och går i många sammanhang att använda på samma sätt som rolig.

Visst känns det lite banalt att en sådan faktor kan styra ordvalet i tv-översättningar? Men så länge kvaliteten bibehålls är det väl inget problem att använda ett kortare ord framför ett längre.

~~~

Allvarliga översättningsproblem kan uppstå när man glider iväg för långt från ursprungsbetydelsen i jakten på en översättning som ryms. Jag har ett bättre spartips när utrymmet är snålt. Utelämna icke-nödvändiga ord för att ge plats åt nödvändiga ord.

1. Du kan väl försöka att hitta fogsvansen.

[4o tecken, ryms inte]

2. Du kan väl försöka att hitta sågen.

[35 tecken, ryms på bekostnad av exaktheten]

3. Du kan väl försöka hitta fogsvansen.

[36 tecken, ryms, rätt innehåll]

~~~

Översättning är en del av undertextningsprocessen, att redigera texten är en annan stor del som man måste behärska för att resultatet ska bli lyckat.