Teckenspråk & dövtolkning

Å, vad jag gillar när man får fördjupa sig i ett ämne föranlett av ett översättningsuppdrag.

Jag har avslutat en översättning om tolkning för döva och hörselskadade. Kunden får översättningen och kvar sitter jag med en ny ordlista som jag tänker dela med mig delar av.

~~~

Vissa uppdrag är sådana att de resulterar i en praktisk ordlista med termer som jag har luskat ut. Ja, alltså luskat på annat sätt än att slå upp dem i lexikon.

Det kan handla om så pass nya uttryck att de ännu inte finns upptagna i lexikon, eller för specifika för att finnas med i till och med i fackordböckerna. Så var fallet med benämningarna på olika tolkmetoder för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Här kommer mina förslag på svenska och engelska termer för dessa tolkmetoder:

skrivtolkning        speech-to-text reporting
tecken som stöd    (TSS)     sign supported Swedish/English
tydligt tal        clear speech
dövblindtolkning    deafblind interpreting
visuellt teckenspråk    visual frame signing
taktilt teckenspråk    hands-on signing
distanstolkning        video remote interpreting

En bra informationskälla är RNID (The Royal National Institute for Deaf People) i Storbritannien. På deras webbplats finns även länkar till andra organisationer av intresse.

~~~

Och på tal om detta… (mer…)