Att översätta ordföljd

Följande textrad läser jag i en annons från Länsförsäkringar Stockholm:

Våra butiker har öppet länge och i de flesta är du till och med välkommen på söndagar.

Rent krasst kan man läsa det som att deras butiker har öppet länge och i de flesta butiker är man faktiskt också välkommen (på söndagar). Vad är det som ställer till det? Jo, placeringen av adverbet till och med. Adverbet ska stå i anslutning till saken det bestämmer annars kan syftningsfel uppstå. Länsförsäkringar Stockholm menar naturligtvis att du är välkommen till och med på söndagar, men skriver att du till och med är välkommen.

Syntax är systemet som styr hur ord sätts ihop till satser och meningar. Svenskan har sina syntaktiska regler och engelskan har sina, vilket innebär att man måste översätta reglerna på samma sätt som man översätter ord. Bryter man mot svenskans syntaktiska regler kan det låta oidiomatiskt och ”osvenskt”. I vissa fall kan det dessutom skapa förvirring eftersom meningen kan tolkas på mer än ett sätt, som i Länsförsäkringars annons och som i följande exempel:

Hon har bara köpt tre julklappar i dag.

Hon har köpt tre julklappar bara i dag.

Adverbets placering bestämmer om betydelsen ska vara att hon har köpt tre julklappar och inte mer eller att hon har köpt tre på endast en dag (i dag). Den generella regeln för svenskan är att ord som hör ihop ska stå tillsammans. Men ibland räcker det inte att adverben placeras rätt. Hur många olika läsningar kan du göra av följande mening? Och hur sjutton skulle man översätta den?

Jag såg mannen med kikaren i parken.

(mer…)