Translitteration – att översätta bokstäver och ljud

Detta inlägg handlar om att ”översätta” namn. I det allra enklaste fallet kan det vara att Canada och Cuba skrivs Kanada och Kuba på svenska och att Monaco di Baviera (”bayerska Monaco”) och Il principato di Monaco (furstendömet Monaco), båda Monaco på italienska, är München respektive Monaco på svenska.

Monacos eller Monacos flagga?

Andra ”namnöversättningar” kräver djupare efterforskningar, till exempel translitteration av ryska, ukrainska, vitryska och bulgariska namn till latinskt alfabet.

Så här translittererar TT-språket ryska namn till svenska:

Tjechov
Gorbatjov
Plusjenko (Pljusjtjenko är mindre vedertaget, om än mer konsekvent)
Andrej

Och så här blir samma namn på engelska:

Chekhov
Gorbachev
Plushenko
Andrey

~~~

För ett par år sedan översatte jag en dokumentär om den sista tsarfamiljen Romanov. Språket var engelska med inslag av rysk dialog.

Så länge personerna i programmet var så pass kända att de omnämns i uppslagsverk var det inga problem att hitta den korrekta svenska stavningen. Men när okända personers namn nämndes uppstod translitterationsfrågor. Hur skriver jag på svenska?

Till min hjälp hade jag en engelsk översättning av partierna med ryskt tal (dum-snålt att inte låta en rysk-svensk översättare göra det, kan man tycka). Där hade de okända namnen translittererats till engelska – ibland på rätt sätt, ibland tyvärr ett hemsnickeri.

Med hjälp av TT-språkets translitterationsrekommendationer och den engelska översättningen kunde jag återge de ryska namnen på svenska. (mer…)