Undertextens lillasyster

I dagens nummer av Dagens Nyheter skriver Martin Röshammar om företaget EuroTroll (eller ”Djur och Troll” som vissa missuppfattar det som) i artikeln Och vad säger du då, lille vän?

Artikeln handlar om en annan medlem i familjen medieöversättning, nämligen dubbning. Överföring av en films dialog till ett nytt språk lyder beskrivningen av ”dubbning” på ne.se.

EuroTroll dubbar svenska barnprogram som sänds på bland annat Barnkanalen och Nickelodeon, med andra ord de kanaler som våra ungar kollar på allra mest.

Jag reflekterar… I jämförelse med undertextning verkar denna ”överföring av en films dialog till ett nytt språk” kunna vara mycket fri i förhållande till originaldialogen.

Kanske beror det på att det handlar om just barnprogram. Vilken världsbild ska barnen få? I artikeln pratas det om att hålla nere det ”tjejiga” och ändra på de allra pipigaste rösterna.

Men kanske beror friheten också på att tittaren inte konfronterar originaldialogen på samma direkta sätt som vid undertextning. Dubbningen ersätter ju originaldialogen.

Om man i dubbningen lättare kan frigöra sig från originalet och skapa något som står på egna ben blir Fåret Shaun inte bara Shaun the Sheep på svenska, utan en försvenskad version som vi kallar Fåret Shaun och som är tänkt att passa små tv-tittare just i Sverige.

Naturligtvis anpassas även undertexter för att den svenska tv-publiken ska kunna ta till sig programmet på bästa möjliga sätt. Målet är att tittaren ska uppleva det textade programmet som vore det riktat just till tittaren. Han eller hon ska skratta på samma ställen och förstå hänvisningar till landsspecifika företeelser.

Men undertextaren kan på sin höjd göra punktinsatser för att föra programmet och tittaren närmare varandra. Det är svårt att ”hålla nere det tjejiga” eftersom undertexten inte styr över andra faktorer än ordval och redigering och originaldialogen hela tiden går parallellt.

Läs DN-artikeln på Martin Röshammars blogg.

Läs mer om dubbning i Sverige på fansajten Dubbningshemsidan.